kosmos-banner-2023
Ενήλικες

Τμήματα Ενηλίκων

Τα τμήματα ενηλίκων απευθύνονται σε άτομα που είτε θέλουν να ξεκινήσουν αγγλικά για πιστοποιήσεις Lower - Advanced - Proficiency είτε χρειάζονται κάποιο συγκεκριμένο πτυχίο για εισαγωγή σε Πανεπιστήμια, όπως I.E.L.T.S., T.O.E.F.L. ή G.M.A.T.
Τα τμήματα προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου και τα μαθήματα γίνονται με βάση το επίπεδο των μαθητών.
Προσφέρονται, επίσης, και μαθήματα για εξάσκηση της Αγγλικής γλώσσας σε άτομα που γνωρίζουν Αγγλικά αλλά δεν τα θυμούνται καλά ή σε άτομα που δυσκολεύονται με την Αγγλική γλώσσα στον προφορικό λόγο.

 • Lower
 • Advanced
 • Proficiency
 • I.E.L.T.S.
 • T.O.E.F.L.
 • G.M.A.T.
01

Η πρώτη επαφή

Στην πρώτη επαφή με τον ενήλικα μαθητή συζητάμε για τις ανάγκες του και τους στόχους του, ώστε να μπορέσουμε να τον κατευθύνουμε σωστά και να του δώσουμε ό,τι ακριβώς χρειάζεται για την μετέπειτα πορεία του.
02

Προετοιμασία

Όταν διαλέξει ο μαθητής το πτυχίο που τον ενδιαφέρει, ξεκινάει η προετοιμασία των μαθημάτων. Το διάστημα μαθημάτων που θα χρειαστεί εξαρτάται από το επίπεδο που βρίσκεται ο μαθητής στη γλώσσα των Αγγλικών αλλά και από την πιστοποίηση που θέλει να πάρει. Σε όλες τις περιπτώσεις γίνονται οι κατάλληλες προετοιμασίες ώστε ο μαθητής να φτάσει στο επίπεδο που χρειάζεται και να δώσει τις εξετάσεις.
03

Πτυχία

Το κάθε πτυχίο διαφέρει με τα υπόλοιπα και αποσκοπεί σε διαφορετικό τομέα. Μετά από συζήτηση θα καταλήξουμε μαζί στο πτυχίο που ενδιαφέρει τον μαθητή και σε αυτό που χρειάζεται για να συνεχίσει την πορεία του όπως επιθυμεί.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Το IELTS (International English Language Testing System) αποτελεί την πιο δημοφιλή εξέταση αγγλικής γλώσσας στον κόσμο. Αξιολογεί όλες τις δεξιότητες στην αγγλικά γλώσσα: reading – κατανόηση γραπτού λόγου, writing – παραγωγή γραπτού λόγου, listening – κατανόηση προφορικού λόγου και speaking – παραγωγή προφορικού λόγου. Υπάρχουν δύο τύποι IELTS, Academic & General Training.

 • Το IELTS Academic τεστ είναι κατάλληλο για όσους θέλουν να σπουδάσουν σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο ή για όσους το χρειάζονται για λόγους επαγγελματικής εγγραφής και διαθέτει λεξιλόγιο που είναι οικείο σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. Το IELTS General Training τεστ είναι κατάλληλο για όσους υποβάλλουν αίτηση για σπουδές κάτω του επιπέδου πτυχίου και μπορεί επίσης να ληφθεί για επαγγελματική εμπειρία ή άλλη επαγγελματική κατάρτιση.  Το τεστ περιλαμβάνει καθημερινές δεξιότητες αγγλικής γλώσσας που θα χρειαστείτε σε κοινωνικά και εργασιακά περιβάλλοντα.
 • Το IELTS General Training τεστ είναι κατάλληλο για όσους υποβάλλουν αίτηση για σπουδές κάτω του επιπέδου πτυχίου και μπορεί να ληφθεί επίσης για επαγγελματική εμπειρία ή άλλη επαγγελματική κατάρτιση. Το τεστ περιλαμβάνει καθημερινές δεξιότητες αγγλικής γλώσσας που θα χρειαστείτε σε κοινωνικά και εργασιακά περιβάλλοντα.

 

Υπάρχουν 2 τρόποι εξέτασης γι’ αυτό το πτυχίο.

 1. Γραπτές εξετάσεις σε επίσημο εξεταστικό κέντρο για το Reading, Listening και Writing και Speaking που πραγματοποιείται πρόσωπο με πρόσωπο με εκπαιδευμένο εξεταστή IELTS.
 2. Στον υπολογιστή σε ένα επίσημο εξεταστικό κέντρο IELTS για το Reading, Listening και Writing με ερωτήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη και Speaking που πραγματοποιείται πρόσωπο με πρόσωπο με εκπαιδευμένο εξεταστή IELTS.

 

Οι εξετάσεις για το πτυχίο IELTS πραγματοποιούνται πολύ συχνά και τα αποτελέσματα βγαίνουν αρκετά γρήγορα. Ο βαθμός εξαρτάται από τον κάθε φορέα που θα επιλέξετε, καθώς ο καθένας ζητά διαφορετική βαθμολογία για εισαγωγή σε πανεπιστήμιο/ίδρυμα.

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του IELTS.

 

 

 

Το πτυχίο TOEFL αφορά όσους σκοπεύουν να εισαχθούν σε πτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα Αγγλόφωνων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι εξετάσεις γίνονται σε υπολογιστή, διαρκούν περίπου 4 ώρες και περιέχουν 4 ενότητες.

 • Reading: Το τεστ περιλαμβάνει 3 έως 5 αποσπάσματα από βιβλιογραφία κολεγιακού επιπέδου. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται για να απαντηθούν οι ερωτήσεις βρίσκονται μέσα στα κείμενα και δεν απαιτούνται γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο του κάθε κειμένου.
 • Listening: Το τεστ περιλαμβάνει 4 – 6 διαλέξεις, που διαρκούν 4 – 6 λεπτά η κάθε μία και αποτελούν ακαδημαϊκό λόγο και 2 – 3 διαλόγους δύο ειδών: “office hours” και “service encounters”, όπου αυτοί δεν αποτελούν ακαδημαϊκό περιεχόμενο, αλλά λαμβάνουν χώρα σε κάποιο πανεπιστήμιο.
 • Writing: Οι υποψήφιοι απαντούν σε 2 tasks. Στο πρώτο θέμα διαβάζουν ένα απόσπασμα κειμένου για 3 λεπτά, ακούνε μια διάλεξη που σχετίζεται με το κείμενο για 2 λεπτά και κατόπιν να γράφουν μια περίληψη. Το γραπτό βαθμολογείται για την ποιότητα του περιεχομένου, την ακρίβεια και την κάλυψη όλων των πληροφοριών. Το δεύτερο θέμα αφορά ένα γενικό θέμα όπου oι υποψήφιοι πρέπει να εκφράσουν την άποψή τους, δίνοντας επιχειρήματα και παραδείγματα.
 • Speaking: Οι υποψήφιοι φοράνε ακουστικά κατά την εξέταση και χρησιμοποιούν μικρόφωνο το οποίο καταγράφει τις απαντήσεις, οι οποίες στη συνέχεια στέλνονται για βαθμολογία. Δίνονται 60 δευτερόλεπτα για να απαντηθεί η κάθε ερώτηση και υπάρχει χρόνος προετοιμασίας 15 με 30 δευτερόλεπτα. Οι απαντήσεις βαθμολογούνται από τουλάχιστον 3 διορθωτές.

 

Οι εξετάσεις διενεργούνται είτε σε εξεταστικό κέντρο με την επιλογή του γραπτού ή της χρήσης υπολογιστή είτε από το σπίτι με τη χρήση υπολογιστή. Ο υποψήφιος μπορεί να κάνει εγγραφή για τις εξετάσεις μέχρι και 7 ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης.

 

Η προετοιμασία για το πτυχίο μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 8 εβδομάδες, ανάλογα με τις δυνατότητες αλλά και την επιθυμία του κάθε υποψηφίου, ενώ το πτυχίο είναι έγκυρο για 2 χρόνια από την ημερομηνία εξέτασης.

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του TOEFL.

 

 

 

 

Τo GMAT (Graduate management admission test) ζητείται από τα πανεπιστήμια για την αποδοχή των υποψήφιων τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της οικονομίας και της διοίκησης επιχειρήσεων. Είναι μία εξέταση Αγγλικών που αξιολογεί τη λεκτική, λογική και αναλυτική ικανότητα του υποψηφίου.

Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή είτε σε εξεταστικό κέντρο είτε σε υπολογιστή από τον χώρο του κάθε υποψηφίου και περιλαμβάνει ένα θέμα έκθεσης και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέματα κατανόησης γραπτού λόγου, μαθηματικών και λογικών προβλημάτων.

Τo GMAT αποτελείται από:

 • Αξιολόγηση Αναλυτικής Γραφής: αποτελείται από ένα δοκίμιο 30 λεπτών, ανάλυση ενός επιχειρήματος και αξιολογεί την ικανότητα στην αναλυτική γραφή. Δίνεται ένα επιχείρημα και ο υποψήφιος καλείται να αναλύσει το σκεπτικό πίσω από αυτό το επιχείρημα και να γράψει μια κριτική πάνω σε αυτό.
 • Ενότητα Ολοκληρωμένης Συλλογιστικής: Δίνονται στον υποψήφιο 12 ερωτήσεις, οι οποίες μετρούν την ικανότητά του να αναλύσει τα στοιχεία που του δίνονται. Η ικανότητα να συνδυάσει πληροφορίες ώστε να βρει τη λύση σε σύνθετα προβλήματα καθώς και η επεξήγηση γραφημάτων είναι κάποια μόνο από τα προσόντα που θα σας φανούν χρήσιμα στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων.
 • Ποσοτική ενότητα: Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελείται από 31 ερωτήσεις και διαρκεί συνολικά 62 λεπτά, δηλαδή 2 λεπτά για κάθε ερώτηση. Εδώ ο υποψήφιος ασχολείται με την επίλυση προβλημάτων και την επάρκεια δεδομένων και απαιτείται καλή γνώση γεωμετρίας αλλά και στοιχειώδης άλγεβρα.
 • Προφορική ενότητα: Η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι 65 λεπτά και περιλαμβάνει 36 ερωτήσεις που αφορούν σε κατανόηση γραπτών κειμένων, αξιολόγηση επιχειρημάτων και διόρθωση προτάσεων.

 

Η εξέταση GMAT διαρκεί περίπου 4 ώρες και οι αιτήσεις γίνονται από τον κάθε υποψήφιο μέσω ενός λογαριασμού που δημιουργεί στο επίσημο site του GMAT www.mba.com. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στις εξετάσεις μία φορά κάθε 16 ημέρες και το περισσότερο μέχρι 5 φορές μέσα σε ένα χρόνο και συνολικά μέχρι 8 φορές. Η βαθμολογία του τεστ GMAT ισχύει για πέντε χρόνια από την ημερομηνία εξέτασης.

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του GMAT.

Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκινάνε 29/8, αλλά μέχρι τότε καλέστε μας ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να γνωριστούμε και να πάρετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε!

Καλέστε Μας
Φόρμα Επικοινωνίας
Hello.