pages-banner-new
Certificates

Πτυχία Αγγλικών

Μετά από την προετοιμασία όλων των τάξεων Αγγλικών, σειρά έχουν οι πιστοποιήσεις. Γίνεται η κατάλληλη προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα πριν από κάθε πτυχίο, ώστε οι μαθητές να νιώθουν άνετα και οικεία όταν φτάσει η ώρα των εξετάσεων. Μετά τα Χριστούγεννα προστίθενται επιπλέον διδακτικές ώρες, ώστε να υπάρχει περισσότερη εξάσκηση τμηματικά αλλά και ατομικά, αν κάποιος μαθητής χρειάζεται περισσότερη βοήθεια σε κάποιο κομμάτι.
Γίνεται προσομοίωση των εξετάσεων και των συνθηκών που θα υπάρχουν την ημέρα της εξέτασης, με αποτέλεσμα οι μαθητές να νιώθουν άνετα την ώρα της εξέτασης, να βρίσκονται σε οικείο περιβάλλον και να μη νιώθουν άγχος για τις εξετάσεις.

 • Lower
 • Advanced
 • Proficiency
01

Προετοιμασία

Όλοι οι μαθητές ξεκινούν τα μαθήματα του κάθε πτυχίου και προετοιμάζονται κατάλληλα πριν από κάθε πιστοποίηση. Καλύπτονται οποιαδήποτε κενά ή αδυναμίες μπορεί να αντιμετωπίζει ο κάθε μαθητής και γίνονται όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες πριν από την εξέταση.
02

Προσομοίωση

Η προσομοίωση της εξέτασης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία του κάθε μαθητή, γι' αυτό φροντίζουμε να γίνονται προσομοιώσεις αρκετά συχνά, ώστε ο μαθητής να νιώσει οικεία με την εξέταση. Προστίθενται ώρες μαθημάτων και εντοπίζουμε τυχόν αδυναμίες, ώστε να τις αντιμετωπίσουμε πριν την εξέταση. Έτσι, ο κάθε μαθητής πηγαίνει πλήρως προετοιμασμένος στην εξέταση του πτυχίου, χωρίς άγχος και νιώθοντας οικεία με το περιβάλλον.
03

Εξετάσεις

Σε όλα τα πτυχία φροντίζουμε να είμαστε δίπλα στον μαθητή καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς αλλά και στην περίοδο των εξετάσεων. Οι μαθητές περνάνε από γραπτές και προφορικές εξετάσεις, όπως ορίζει το κάθε πτυχίο και λίγους μήνες αργότερα βγαίνουν τα αποτελέσματα. Με σωστή και μεθοδική δουλειά όλη τη χρονιά, οι μαθητές μας καταφέρνουν να επιτύχουν στις εξετάσεις τους και να συνεχίσουν στο επόμενο πτυχίο.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Lower

Michigan - ECCE

Η εξέταση για το επίσημο πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ECCE είναι μια εξέταση αξιολόγησης σε 4 γλωσσικές δεξιότητες, στο επίπεδο του Β2. Το ECCE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος, από τον ιδιωτικό τομέα και επίσης αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες για ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς σκοπούς.

Υπάρχουν ειδικά βιβλία με τεστ προσομοίωσης για την εξάσκηση των μαθητών πριν από τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις διενεργούνται 2 φορές τον χρόνο και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται λίγους μήνες μετά το πέρας των εξετάσεων. Η πιστοποίηση περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις, όπου ο υποψήφιος εξετάζεται σε reading σε μορφή multiple choice, writing, listening σε μορφή multiple choice και speaking.  Οι υποψήφιοι ECCE που αποκτούν την πιστοποίηση είναι εκείνοι που λαμβάνουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες ίσο ή ανώτερο του 650. Επιτρέπεται σε υποψήφιους με ειδικές ικανότητες να ζητήσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υπό ειδικές συνθήκες ή με τροποποιήσεις.

 • Writing: Οι υποψήφιοι έχουν την επιλογή μεταξύ επιστολής ή έκθεσης με διαφορετικά θέματα και γράφουν όποιο επιλέξουν από τα δύο, παρουσιάζοντας την άποψή τους σχετικά με την κατάσταση ή το πρόβλημα που περιγράφεται σε αυτό που έχουν επιλέξει. Στην περίπτωση επιστολής δίνεται μια σύντομη περιγραφή μιας κατάστασης, ο σκοπός του κειμένου και συγκεκριμένες οδηγίες για το τι πρέπει να γράψει ο υποψήφιος. Στην περίπτωση της έκθεσης δίνεται μια πρόταση ή δήλωση που ακολουθείται από οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να γράψει ο υποψήφιος. Η διάρκεια της ενότητας αυτής είναι 30 λεπτά.
 • Listening: Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε 2 κομμάτια. Το πρώτο part αποτελείται από 25 σύντομους διαλόγους, οι οποίοι ακολουθούνται από μία ερώτηση, οι επιλογές των απαντήσεων δίνονται με τη μορφή εικόνων και οι υποψήφιοι πρέπει να διαλέξουν μία από τις τρεις εικόνες. Το part 1 ακούγεται μόνο μία φορά. Το δεύτερο part αποτελείται από 20 ερωτήματα με 4 σύντομες ομιλίες με διαφορετικό θέμα, όπου η κάθε ομιλία έχει 5 ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι έχουν χρόνο να διαβάσουν τις απαντήσεις πριν ακούσουν την κάθε ομιλία. Δίνονται τέσσερις επιλογές και ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει μία, έχοντας την επιλογή να κρατήσει σημειώσεις στο εξεταστικό φυλλάδιο. Το part 2 ακούγεται δύο φορές και η συνολική διάρκεια της ενότητας του Listening είναι 45 λεπτά.
 • Reading: Η ενότητα αυτή αποτελείται από 65 ερωτήματα. Όλες οι απαντήσεις δίνονται με τη μορφή multiple choice και ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει μία από τις απαντήσεις. Υπάρχουν 15 ερωτήσεις γραμματικής, 14 ερωτήσεις λεξιλογίου και οι υπόλοιπες χωρίζονται σε 2 μέρη κειμένων. Το πρώτο μέρος έχει 12 ερωτήματα όπου υπάρχουν 2 σύντομα κείμενα με διαφορετικά θέματα και ακολουθούνται από 6 ερωτήσεις κατανόησης το καθένα. Το δεύτερο μέρος έχει 24 ερωτήματα όπου υπάρχουν 2 ομάδες κειμένων με 4 κείμενα η κάθε ομάδα και συνδέονται θεματικά μεταξύ τους με την κάθε ομάδα να έχει 12 ερωτήσεις κατανόησης. Η διάρκεια αυτής της ενότητας είναι 75 λεπτά.
 • Speaking: Η ενότητα των προφορικών εξετάσεων αποτελείται από 4 στάδια για την προφορική επικοινωνία μεταξύ του υποψηφίου και του εξεταστή. Στο πρώτο στάδιο ο υποψήφιος απαντά σε προσωπικές ερωτήσεις, σχετικά με την ηλικία του, την οικογένειά του κλπ. Στο δεύτερο στάδιο ο εξεταστής περιγράφει σύντομα την διαδικασία στον υποψήφιο. Στο τρίτο στάδιο ο υποψήφιος επιλέγει ανάμεσα από δύο διαθέσιμα θέματα και εξηγεί τον λόγο που επέλεξε αυτό το θέμα και όχι το άλλο. Τέλος, στο τέταρτο στάδιο ο εξεταστής κάνει τρεις ερωτήσεις στον υποψήφιο σχετικά με το εξεταστικό θέμα που του έχει δοθεί. Η διάρκεια αυτής της ενότητας είναι 10-15 λεπτά.

Cambridge - FCE

Το FCE πτυχίο του Cambridge, επίπεδο Β2, είναι εξέταση της Αγγλικής γλώσσας και αναγνωρίζεται από χιλιάδες επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Έχοντας το πιστοποιητικό αυτό, αποδεικνύει ότι μπορείτε να επικοινωνείτε αποτελεσματικά, να παρακολουθείτε μαθήματα στην Αγγλική γλώσσα και να γράφετε με σαφήνεια επιστολές, αναφορές και άλλα είδη κειμένου.

Υπάρχουν ειδικά βιβλία με τεστ προσομοίωσης για την εξάσκηση των μαθητών πριν από τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις διενεργούνται 2 φορές τον χρόνο και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται λίγους μήνες μετά το πέρας των εξετάσεων. Η πιστοποίηση διαρκεί περίπου 3 ώρες και 30 λεπτά και ο τρόπος εξέτασης είναι computer ή paper-based και χωρίζεται σε 4 μέρη.

 • Reading – Use of English: Σε αυτό το μέρος οι υποψήφιοι ασχολούνται με την κατανόηση κειμένου, τη γραμματική και το λεξιλόγιο. Αποτελείται από 7 μέρη με 52 ερωτήσεις και έχει διάρκεια 75 λεπτά. Το πρώτο μέρος της εξέτασης είναι με μορφή multiple choice όπου δίνεται ένα κείμενο με 8 κενά και ακολουθούν οι απαντήσεις πολλαπλής επιλογής. Το δεύτερο μέρος είναι ένα κείμενο με 8 κενά, όπου ο υποψήφιος θα πρέπει να βρει τη λέξη που ταιριάζει σε κάθε κενό. Στο τρίτο μέρος οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα κενά δημιουργώντας παράγοντα από μια λέξη που τους δίνεται, ενώ στο τέταρτο μέρος οι υποψήφιοι θα πρέπει να ξαναγράψουν 6 προτάσεις βάσει μιας λέξης που τους δίνεται, ώστε το νόημα της αρχικής πρότασης να παραμείνει το ίδιο. Στο έκτο μέρος υπάρχει ένα κείμενο από το οποίο έχουν αφαιρεθεί 6 προτάσεις και οι υποψήφιοι καλούνται να βρουν την πρόταση που ταιριάζει ανάμεσα σε 7 επιλογές που τους δίνονται, ενώ τέλος στο έβδομο μέρο θα δοθούν στους υποψηφίους 4 κείμενα με συνολικά 10 ερωτήσεις όπου θα πρέπει να βρουν σε ποια από τα 4 κείμενα αναφέρονται οι συγκεκριμένες πληροφορίες.
 • Writing: Το κομμάτι αυτό αποτελείται από 2 μέρη. Το πρώτο μέρο είναι μια υποχρεωτική έκθεση σε συγκεκριμένο θέμα όπου ο υποψήφιος πρέπει να γράψει 140-190 λέξεις. Το δεύτερο μέρος έχει επιλογή από 3 θέματα, letter, report ή essay με όριο πάλι τις 140-190 λέξεις. Η διάρκεια του writing είναι 80 λεπτά.
 • Listening: Η ακουστική κατανόηση του προφορικού λόγου έχει διάρκεια 40 λεπτά. Αποτελείται από 4 μέρη, όπου οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τις ασκήσεις, αφού προηγουμένως έχουν ακούσει το ακουστικό υλικό. Στο πρώτο μέρος οι υποψήφιοι ακούνε 8 σύντομους μονολόγους και πρέπει να επιλέξουν απάντηση ανάμεσα σε 3 επιλογές. Στο δεύτερο μέρος οι υποψήφιοι συμπληρώνουν πληροφορίες που ακούνε σε προτάσεις με κενά. Στο τρίτο μέρος ακούνε 8 σύντομους μονολόγους και πρέπει να αντιστιχοίσουν με μια απάντηση που εκφράζει αυτό που ειπώθηκε σε κάθε μονόλογο. Τέλος, στο τέταρτο μέρος οι υποψήφιοι ακούνε έναν διάλογο ή μια συνέντευξη και απαντούν σε ερωτήσεις επιλέγοντας ανάμεσα σε 3 απαντήσεις.
 • Speaking: Η προφορική εξέταση διαρκεί 15 λεπτά, όπου γίνεται συζήτηση μεταξύ ενός εξεταστή και δύο υποψηφίων βασισμένη σε διάφορες φωτογραφίες και πληροφορίες που τους δίνονται. Η εξέταση ξεκινά με απλά προσωπικές ερωτήσεις που γίνονται στον κάθε υποψήφιο σχετικά με τα ενδιαφέροντάς τους ή τις σπουδές τους, το επάγγελμά τους κλπ. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι πρέπει να μιλήσουν σχετικά με κάποιο θέμα που τους δίνεται προς ανάλυση σε μια κάρτα με διάφορες πληροφορίες, όπου στο τέλος θα πρέπει οι υποψήφιοι να καταλήξουν σε κοινή απόφαση σχετικά με το θέμα. Στο τελευταίο μέρος ο ένας από τους δύο εξεταστές ρωτάει μερικές ερωτήσεις σχετικά με το θέμα που αναλύθηκε στο τρίτο μέρος.

Τα τρία πρώτα μέρη της εξέτασης διεξάγονται την ίδια μέρα, ενώ η προφορική εξέταση πραγματοποιείται ξεχωριστά. Για να επιτύχει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει πιάσει τη βάση του 60%, όπου γίνεται απόλυτος συμψηφισμός όλων των parts της εξέτασης.

Proficiency

Michigan - ECPE

Η εξέταση για το επίσημο πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ECPE είναι μια εξέταση αξιολόγησης σε 4 γλωσσικές δεξιότητες, στο επίπεδο του C2. Το ECPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος, από τον ιδιωτικό τομέα και επίσης αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες για ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς σκοπούς.

Υπάρχουν ειδικά βιβλία με τεστ προσομοίωσης για την εξάσκηση των μαθητών πριν από τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις διενεργούνται 2 φορές τον χρόνο και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται λίγους μήνες μετά το πέρας των εξετάσεων. Η πιστοποίηση περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις, όπου ο υποψήφιος εξετάζεται σε reading σε μορφή multiple choice, writing, listening σε μορφή multiple choice και speaking.  Οι υποψήφιοι ECPE που αποκτούν την πιστοποίηση είναι εκείνοι που λαμβάνουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες ίσο ή ανώτερο του 650. Επιτρέπεται σε υποψήφιους με ειδικές ικανότητες να ζητήσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υπό ειδικές συνθήκες ή με τροποποιήσεις.

 • Writing: Οι υποψήφιοι επιλέγουν ανάμεσα από 2 θέματα, ένα άρθρο/πρόταση ή μία έκθεση, και γράφουν αντίστοιχα λαμβάνοντας υπόψη και παρουσιάζοντας πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στο άρθρο/πρόταση περιγράφεται συνοπτικά μία κατάσταση και ο σκοπός του κειμένου που πρέπει να γραφεί και ακολουθείται από οδηγίες σχετικά με το τί θα πρέπει να συμπεριλάβει ο υποψήφιος στο κείμενό του. Στην έκθεση δίνεται συνοπτικά ένα θέμα, το οποίο ακολουθείται από οδηγίες σχετικά με το τί θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο κείμενο. Οι υποψήφιοι έχουν στοιχεία/ιδέες από τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον ένα και να το ενσωματώσουν στο κείμενό τους. Η διάρκεια του writing είναι 45 λεπτά.
 • Listening: Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε 3 μέρη με 50 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής συνολικά και διαρκεί 50 λεπτά.

Part 1: 20 ερωτήματα – 20 σύντομοι διάλογοι που ακολουθούνται από μία ερώτηση. Σε κάθε ερώτηση υπάρχουν 4 επιλογές απαντήσεων. Το Part 1 ακούγεται 1 φορά.
Part 2: 18 ερωτήματα – 3 σύντομες ομιλίες, με διαφορετικό ομιλητή, που ακολουθούνται από 6 ερωτήσεις η κάθε μία. Ο υποψήφιος έχει χρόνο να διαβάσει τις ερωτήσεις πριν από κάθε ομιλία. Δίνονται 4 επιλογές απαντήσεων και ο υποψήφιος μπορεί να κρατήσει σημειώσεις στο εξεταστικό φυλλάδιο. Το Part 2 ακούγεται 1 φορά.
Part 3: 12 ερωτήματα – 2 αποσπάσματα από ραδιοφωνικό πρόγραμμα, τα οποία ακολουθούνται από 6 ερωτήσεις το κάθε ένα. Ο υποψήφιος έχει χρόνο να διαβάσει τις ερωτήσεις πριν από κάθε απόσπασμα. Δίνονται 3 επιλογές απαντήσεων και ο υποψήφιος μπορεί να κρατήσει σημειώσεις στο εξεταστικό φυλλάδιο. Το Part 3 ακούγεται 2 φορά.

 • Reading: Η ενότητα αυτή (GCVR) χωρίζεται σε 4 μέρη – grammar, cloze, vocabulary, reading – και διαρκεί 55 λεπτά συνολικά.

Grammar: 16 ερωτήματα – Ελλιπείς προτάσεις όπου ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει 1 από τις 4 επιλογές, η οποία είναι γραμματικά σωστή.
Cloze: 20 ερωτήματα – Οι υποψήφιοι διαβάζουν 2 σύντομα κείμενα τύπου cloze, με 10 ερωτήσεις το καθένα, από το οποία έχουν αφαιρεθεί λέξεις ή φράσεις και επιλέγουν 1 από 4 λέξεις ή φράσεις που ταιριάζει όσον αφορά σε γραμματική και σημασία.
Vocabulary: 16 ερωτήματα – Ελλιπείς προτάσεις που ακολουθούνται από 4 επιλογές λέξεων ή φράσεων, ώστε να συμπληρωθούν, με μόνο μία επιλογή να έχει τη σωστή σημασία για το συγκεκριμένο γλωσσικό περιβάλλον.
Reading: 18 ερωτήματα – 3 διαφορετικά κείμενα που ακολουθούνται από 6 ερωτήσεις κατανόησης με 4 απαντήσεις πολλαπλής επιλογής η κάθε μία.

 • Speaking: Η ενότητα αυτή δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να συμμετάσχουν σε διάφορες γλωσσικές αποστολές μέσα από τα 5 στάδια που περιλαμβάνει. Στα στάδια 1-3 οι υποψήφιοι ρωτούν και απαντούν σε ερωτήσεις σε ανεπίσημο ύφος, εξηγούν δεδομένες πληροφορίες χρησιμοποιώντας δικά τους λόγια, διαπραγματεύονται και κάνουν συστάσεις μέχρι να φτάσουν σε ένα κοινό συμπέρασμα. Στη συνέχεια, στα στάδια 4-5 οι υποψήφιοι χρησιμοποιώντας επίσημο ύφος παρουσιάζουν την τελική τους απόφαση με επιχειρήματα στους εξεταστές. Όλα τα στάδια συνδέονται μεταξύ τους, καθώς παρατηρείται από την έναρξη ως το τέλος η σταδιακή αύξηση των γλωσσικών απαιτήσεων.

Cambridge - CPE

Το CPE πτυχίο του Cambridge, επίπεδο C2, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο με την κλίμακα της πιο ολοκληρωμένης εξέτασης Αγγλικών. Η βάση για την πιστοποίηση είναι το 60% και η εξέταση περιλαμβάνει reading, writing, listening και speaking.

Υπάρχουν ειδικά βιβλία με τεστ προσομοίωσης για την εξάσκηση των μαθητών πριν από τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις διενεργούνται 2 φορές τον χρόνο και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται λίγους μήνες μετά το πέρας των εξετάσεων. Η πιστοποίηση διαρκεί περίπου 3 ώρες και 45 λεπτά και ο τρόπος εξέτασης είναι computer ή paper-based και χωρίζεται σε 4 μέρη. Τα τρία πρώτα μέρη της εξέτασης (reading, writing, listening) διεξάγονται την ίδια μέρα, ενώ η προφορική εξέταση πραγματοποιείται ξεχωριστά.

 • Reading – Use of English: Το πρώτο part έχει διάρκεια 1:30 ώρα και χωρίζεται σε 7 μέρη.

1. Δίνεται ένα σύντομο κείμενο με κενά και ο υποψήφιος πρέπει να απαντήσει σε 8 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
2. Δίνεται ένα σύντομο κείμενο με κενά 8 ερωτήσεων που συμπληρώνονται από τον υποψήφιο.
3. Εδώ ο υποψήφιος πρέπει να απαντήσει σε 8 ερωτήσεις και να συμπληρώσει παράγωγα λέξεων σε ένα σύντομο κείμενο με κενά.
4. 6 ερωτήσεις για παράφραση παραδειγμάτων με σκοπό να έχουν το ίδιο νόημα.
5. Δίνεται ένα κείμενο 700-750 λέξεις και ο υποψήφιος πρέπει να απαντήσει σε 6 ερωτήσεις κατανόησης κειμένου πολλαπλής επιλογής.
6. Δίνεται ένα κείμενο με κενά τα οποία αντιστοιχούν σε παραγράφους που παρατίθενται ανακατωμένες μετά το κείμενο και ο υποψήφιος πρέπει να απαντήσει σε 7 ερωτήσεις.
7. Δίνεται ένα κείμενο με ερωτήσεις πολλαπλής αντιστοίχισης, όπου οι υποψήφιοι πρέπει να ταιριάξουν τις 10 ερωτήσεις με μέρη του κειμένου.

 • Writing: Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 2 θέματα και η διάρκεια της ενότητας είναι 1 ώρα και 30 λεπτά. Στο πρώτο θέμα οι υποψήφιοι πρέπει να κάνουν σύνοψη ιδεών σε 2 κείμενα, περίπου 100 λέξεις το καθένα. Στο δεύτερο θέμα ο υποψήφιος επιλέγει ανάμεσα από 5 θέματα και ανάλογα με το θέμα θα πρέπει να συντάξει άρθρο, επιστολή, έκθεση, αναφορά ή κριτική, 280-320 λέξει περίπου.
 • Listening: Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε 4 μέρη και διαρκεί περίπου 40 λεπτά συνολικά.

1. Στο πρώτο μέρος δίνονται 4 σύντομες ηχογραφήσεις με 6 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
2. Οι υποψήφιοι στο δεύτερο μέρος ακούνε έναν μονόλογο 3-4 λεπτών και πρέπει να απαντήσουν σε 9 ημιτελείς προτάσεις συμπληρώνοντας τα κενά με λέξεις ή φράσεις.
3. Στο τρίτο μέρος υπάρχουν 5 ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής, όπου οι υποψήφιοι ακούνε έναν διάλογο πριν συμπληρώσουν τις απαντήσεις.
4. Στο τελευταίο μέρος υπάρχουν 5 σύντομοι μονόλογοι με ασκήσεις πολλαπλής αντιστοίχισης. Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις, όπου η κάθε άσκηση περιλαμβάνει 8 επιλογές από τις οποίες θα πρέπει να επιλέξουν τις 5.

 • Speaking: Η ενότητα της προφορικής εξέτασης διαρκεί περίπου 16 λεπτά και οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά 2 άτομα. Το πρώτο μέρος της εξέτασης αποτελεί συζήτηση με τους υποψηφίους πάνω σε προσωπικές ερωτήσεις. Στο δεύτερο μέρος γίνεται διάλογος μεταξύ των υποψηφίων βάσει εικόνων και ερωτήσεων που τους έχουν δοθεί, ώστε να καταλήξουν σε μία απόφαση. Στο τελευταίο μέρος γίνεται ατομική παραγωγή λόγου από τον κάθε υποψήφιο, η οποία ακολουθείται από συζήτηση πάνω σε θέματα σχετικά με το αρχικό ερώτημα.

Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκινάνε 29/8, αλλά μέχρι τότε καλέστε μας ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να γνωριστούμε και να πάρετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε!

Καλέστε Μας
Φόρμα Επικοινωνίας
Hello.